โครงการประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ขยายเวลาเปิดรับโครงการประกวดผลงานวิจัยรอบแรก ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564)

โครงการประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริม/เผยแพร่/ถ่ายทอด/พัฒนา/สร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการตระหนักต่อประโยชน์ และผลกระทบ ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ให้แก่เยาวชนและประชาชน
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมพอลิเมอร์ สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการนี้ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ

  1. โครงการประกวดสื่อ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Polymer products for sustainable development) (เปิดรับสมัคร 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564)
  2. โครงการประกวด ผลงานวิจัยพอลิเมอร์สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Polymer invention in Bio-Circular and Green Economy (BCG) (เปิดรับสมัครรอบแรก 1 - 25 เมษายน 2564)

จึงขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทุกท่าน ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1tPCG4YiVISXKVVDRdmsGKXF7BD7WcqdF/view?usp=sharing 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. โครงการประกวดสื่อ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Polymer products for sustainable development)

https://drive.google.com/file/d/1-KwO9jReetTsx54Klk0Km7F-8oBq0a-U/view?usp=sharing 

2. โครงการประกวด ผลงานวิจัยพอลิเมอร์สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Polymer invention in Bio-Circular and Green Economy (BCG)

https://drive.google.com/file/d/1gdqAoATJoE3W4h3sFW0lKoPzeCeXdJyj/view?usp=sharing 

 

ลิงก์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. โครงการประกวดสื่อ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Polymer products for sustainable development)

https://forms.gle/HH3ZXTUjZSE5JE6J8 

2. โครงการประกวด ผลงานวิจัยพอลิเมอร์สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Polymer invention in Bio-Circular and Green Economy (BCG)

https://forms.gle/CvVSrkv5LcBzQ3Mg9 

 

 

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย