ติดต่อสมาคม

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 73/1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สวทช. (ห้อง 416)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 088 618 5390
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่งข้อความถึงสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล:
อีเมล:
ข้อความ:

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย