แจ้งประกาศเลื่อนการจัดงาน The International Rubber Conference

งาน The International Rubber Conference (IRC 2020) ได้มีการเลื่อนวันจัดงานออกไปเป็นวันที่ 15 -17 เมษายน 2564 ณ เมือง Chennai ประเทศอินเดีย และสำหรับ IRC2021 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 ณ เมือง Nuremburg ประเทศเยอรมนี

The International Polymer Conference of Thailand (PCT-10)

การประชุมวิชาการโพลิเมอร์ระดับนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

(The International Polymer Conference of Thailand : PCT-10)

จัดขึ้นในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อนักวิจัยด้านยางของประเทศไทย

รายชื่อนักวิชาการด้านยางของประเทศไทย (หน่วยงานรัฐ)

รายชื่อนักวิชาการด้านยางของประเทศไทย (มหาวิทยาลัย)

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สมาคมด้านยาง/สถาบันยานยนต์

 

MoA Signing Ceremony

The Rubber Division, Polymer Society of Thailand (PST), has launched the official academic cooperation with the Society of Rubber Science and Technology, Japan (SRSJ). The signing ceremony of Memorandum of Agreement (MoA) between the two parties was held on March 15, 2017 at Pathumwan Princess Hotel.  Assoc. Prof. Pranee Phinyocheep (President of PST) and Mr. Kozaburo Nakaseko (President of SRJR), the leads of the two parties together with the members of PST Board, Rubber Division Board and SRSJ Board were present to witness the ceremony. This corporation shall emphasize the mutual exchange in diverse areas related to rubber science and technology.

  • 1
  • 2

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย